ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน

ไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ครั้งที่ 34 วันที่ 22-23 มิ.ย.นี้

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนนี้ ซึ่งการรับตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปีนี้ ไทยได้เสนอแนวคิด Advancing Partnership for Sustainability เป็น Theme สำคัญของการประชุมอาเซียนปีนี้ โดยผู้นำอาเซียนจะได้โชว์วิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติร่วมกัน รวมทั้งการลงปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล รวมทั้งแผนงานสำหรับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2019 และแนวคิดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องอินโด-แปซิฟิก

ส่วนเศรษฐกิจจะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ วันที่ 21-22 มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดท่าทีร่วมอาเซียนในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้สำเร็จภายในปี 2562 รวมทั้งจะเน้นความร่วมมือเรื่องที่อาเซียนต้องเตรียมรับมืออนาคตในยุคดิจิทัล การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย เชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 เป็น 100,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.4 โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียน 59,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการนำเข้าจากอาเซียน 41,100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล และสินค้านำเข้าสำคัญของไทย เช่น น้ำมันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ