แพทย์ชนบทผู้อุทิศตนเพื่อคนไข้

เกาอิ๋นสุ่ยคือแพทย์ชนบทวัย 69 ปีผู้ใช้ชีวิตเกือบทุกวันในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาแบกกระเป๋าพยาบาลไว้บนไหล่เดินทางไกลผ่านถนนบนภูเขาหลายกิโลเมตร เพื่อไปเยี่ยมเยียนและตรวจอาการบรรดาผู้ป่วยในหมู่บ้าน 9 แห่ง ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีนไม่ว่าใครจะป่วยเป็นโรคอะไรไม่ว่าหม่าม๊าบ้านไหนจะคลอดก่อนกำหนด

ไม่ว่าเด็กคนไหนจะต้องฉีดวัคซีนอะไรเกาล้วนเห็นว่าทุกกรณีล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของเธอทั้งสิ้น ตอนนี้ความหวังสูงสุดของฉันคือการได้เห็นผู้คนมาทำงานเป็นหมอที่นี่มากขึ้น ดูแลชาวบ้านบนเทือกเขาเหล่านี้ความทุ่มเทอุทิศตนของเกาอิ๋นสุ่ย มาจากเหตุการณ์ปลายปี 1970 เมื่อแม่ของเธอเกือบเสียชีวิต แต่แพทย์ท้องถิ่นช่วยไว้ได้ทัน ด้วยเหตุนี้ เธอจึงละทิ้งโอกาสสู่เส้นทางครู หันมาเดินหน้าสู่การเป็นแพทย์ชนบทแทน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเธอไม่เคยศึกษาการแพทย์มาก่อน เพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ครอบครองทั้งความรู้และทักษะอาชีพให้ได้เร็วที่สุด เธอจึงทำงานและหาโอกาสเรียนรู้ที่ศูนย์สุขภาพในเขตเมืองไปพร้อมกัน ทั้งยังเข้าร่วมปฏิบัติการทางคลินิกและอ่านหนังสือการแพทย์จำนวนมาก หลังเลิกงานอีกด้วย