สตรีสวิสเตรียมเดินขบวนเรียกร้องค่าจ้างเท่าเทียมผู้ชาย

สตรีทั่วสวิตเซอร์แลนด์เตรียมผละงานออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในวันนี้ เพื่อเรียกร้องค่าจ้างที่เท่าเทียมกับผู้ชาย หลังจากที่เคยเดินขบวนเรียกร้องครั้งแรกเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน

การเรียกร้องวันนี้จะมีทั้งการเดินขบวน การแสดงดนตรี การยื้อเวลาพักเที่ยงให้นานขึ้น การจัดปิกนิกกลุ่มใหญ่ และการชุมนุมตามเมืองต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่ทำการรัฐบาลในกรุงเบิร์น สหภาพแรงงานและกลุ่มสิทธิที่เป็นแกนนำหวังว่า จะได้เห็นคลื่นมหาชนสีม่วง ซึ่งเป็นสีสำหรับการเรียกร้องครั้งนี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่แทบไม่มีการผละงานประท้วง จึงไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะมีคนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้มากน้อยเพียงใด

วันนี้เมื่อปี 2534 สตรีสวิสครึ่งล้านคนจากที่มีไม่ถึง 3.5 ล้านคนตบเท้าออกจากบ้านและที่ทำงานมาร่วมประท้วงเรียกร้องค่าจ้างที่เท่าเทียมกับผู้ชาย เพราะไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทั้งที่รัฐธรรมนูญบรรจุเรื่องความเสมอภาคทางเพศตั้งแต่ปี 2524 แกนนำการประท้วงเผยว่า หลังจากการเรียกร้องครั้งแรกผ่านมาเกือบสามสิบปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นเดิม สตรีสวิสโดยเฉลี่ยยังคงได้ค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายร้อยละ 20 ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่า สตรีได้ค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันเกือบร้อยละ 8

การเคลื่อนไหวในวันนี้ยังเป็นผลจากความไม่พอใจที่สภาผ่านความเห็นชอบเมื่อปีก่อนต่อร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มการกำกับดูแลการกระจายค่าจ้างให้บังคับใช้เฉพาะบริษัทที่มีพนักงานเกิน 100 คนเท่านั้น ซึ่งมีไม่ถึงร้อยละ 1 ของบริษัททั้งหมด อีกทั้งยังไม่มีบทลงโทษบริษัทที่ปล่อยให้มีความไม่เท่าเทียมเรื่องค่าจ้างระหว่างเพศ เอเอฟพีระบุว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้เวลานานมากเรื่องการยอมรับสิทธิสตรี เพราะเพิ่งให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2513.