ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

การประเมินจำนวนการจู่โจมของเส้นทางการเกิดโรครวมทั้งแกโดลิเนียมการเสริมสร้างรอยโรคซึ่งตรวจพบโดย MRI ที่น่าสนใจมีเพียงผู้เข้าร่วมในกลุ่มการแพ้อาหารที่แสดงให้เห็นว่ามีอัตราการโจมตีสะสมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดรอยโรคกาดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ไม่มีรายงานการแพ้อาหาร ผลกระทบนี้ยังคงมีนัยสำคัญแม้ว่าจะมีการปรับสำหรับผู้ที่อาจเกิดโรค

เช่นเพศอายุที่เริ่มมีอาการและประเภทของโรค ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญถูกสังเกตสำหรับกลุ่มสิ่งแวดล้อมและแพ้ยาหลังจากการวิเคราะห์ปรับ ความสัมพันธ์ระหว่างการแพ้อาหารและกิจกรรมโรค MS เน้นบทบาทสำคัญสำหรับผู้เล่นที่มีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันและการอักเสบ – ลำไส้ เป็นที่น่าสนใจที่ความสัมพันธ์นี้พบได้เฉพาะกับการแพ้อาหารและไม่ใช่การแพ้ประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจได้รับการคาดหวังว่านี่เป็นปัญหาด้านเบี่ยงเบนทางภูมิคุ้มกันเพียงอย่างเดียวการปรากฏตัวของการแพ้อาหารและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหารอาจเพิ่มอัตราการกำเริบของโรคและกิจกรรมการอักเสบในผู้ป่วยโรค MS อาจมีกลไกร่วมกันที่นี่หรือกลไกอื่น ๆ