ระดมความเห็น จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ครั้งที่2

รมช.ศึกษาฯกังวลหากนำงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ยุบรวมเข้ากระทรวงการอุดมศึกษา จะทำให้การจัดตั้งล่าช้าออกไปอีก ไม่ทันก่อนการเลือกตั้ง

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา : โครงสร้างอำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต ครั้งที่ 2 โดยมีข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เข้าร่วมรับฟังเกือบ 300 คน

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวถึงกรณีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุบรวมกับ สกอ.เปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัย” ว่า ยอมรับมีความกังวล ด้วยเวลาที่จำกัด หากนำมารวมกัน จะยิ่งทำให้การจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ล่าช้าออกไปอีก เพราะกระทรวงนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง คือภายในระยะ เวลา 8 เดือน แต่หากให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาขึ้นมาก่อน แล้วค่อยนำมาเพิ่มในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรมในภายหลัง น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นการสรุประดมความคิดเห็นครั้งสุดท้าย

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ…..จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการเสนอให้นำเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมบรรจุใส่ในกระทรวงการอุดมศึกษาแล้วเช่นกัน เนื่องจากร้อยละ 70-80 ของงานวิจัย เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 เดือนก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบต่อไป.-สำนักข่าวไทย