ผลเสี่ยงทายพระโคกินน้ำ หญ้า เหล้า ปีนี้น้ำน้อย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เริ่มขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งทุกปีมีกำหนดจัดขึ้นในเดือน 6 ซึ่งถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลทำนา

โดยฤกษ์การไถหว่านประจำปีนี้ อยู่ระหว่างช่วงเวลา 8.29 น. – 9.19 น. ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาประจำปี คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพระยาแรกนา ได้ตั้งสัตยาธิษฐานและเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายและหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่

ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโคพอ และพระโคเพียง ปีนี้พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร, ธัญญาหาร, ผลาหาร, ภักษาหาร, มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และหากพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ขณะที่บรรดาเกษตรกรและประชาชนต่างเดินทางมารอชมพระราชพิธี และรอรับเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติให้วันนี้เป็น “วันเกษตรกร” ประจำปี ซึ่งปีนี้มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม 16 สาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม 11 กลุ่ม ส่วนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ มีทั้งหมด 7 สหกรณ์ รับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7