ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ความสุขเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าสวัสดิภาพของมนุษย์มากกว่าการวัดด้านการศึกษาสุขภาพความยากจนรายได้และรัฐบาลที่แยกจากกันมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อยเจ็ดประการของความสุขผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความสุขที่สุดมีอายุขัยยืนยาวกว่ามีการสนับสนุนทางสังคมมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นในการเลือกชีวิตมีการรับรู้การทุจริตต่ำกว่าและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่สูงขึ้นต่อหัวรายงานแสดง

การวัดความสุขที่รายงานด้วยตนเองและการบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีควรอยู่ในทุก ๆ วาระของประเทศเมื่อพวกเขาเริ่มทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขารวบรวมความคิดที่ดีว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์ควรได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยวิธีการแบบองค์รวมที่รวมวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแทนที่จะใช้วิธีแคบ ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเราควรส่งเสริมสังคมที่เจริญรุ่งเรืองยุติธรรมและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม