นายกฯ ยันไม่ปล่อยปัญหาทุจริต

นายกรัฐมนตรี ยันไม่ปล่อยปัญหาทุจริต ย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการสอบสวนทั้งของกระทรวง -ป.ป.ท. เร่งจัดระเบียบกองทุนต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ให้ซ้ำซ้อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในขณะนี้ ว่า รัฐบาลดำเนินการมาตลอด แต่กลไกการทุจริตมีมากมาย จึงอยากให้มองเปรียบเทียบว่า การดำเนินการแก้ปัญหาทุจริตมีมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้การทุจริตจะยังมี แต่แก้ไขอย่างต่อเนื่อง หลายคดีมีข้อยุติออกมา บางคดีเป็นคดีใหม่ แต่ทุกคดีอยู่ในกระบวนการตรวจสอบทั้งสิ้น บางครั้งไม่ได้รับความสนใจ แต่ก็ตรวจสอบจนได้ข้อยุติและบางคดีมีการหลบหนีอยู่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนคดีทุจริตที่เกิดในแต่ละกระทรวงขณะนี้ รัฐบาลได้ย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งเดิมทั้งหมด และดำเนินการสอบสวนให้ได้โดยเร็ว ซึ่งใช้กระบวนการสอบสวนทั้งของกระทรวง และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รัฐบาลเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตมาโดยตลอด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า กองทุนต่าง ๆ รัฐบาลพยายามจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน หลายกองทุนยกเลิกไป และนำกลับมาพิจารณาใหม่ เช่น กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กองทุนเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งต้องไปกำหนดใหม่ ว่า กองทุนไหนที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ที่ผ่านมาไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกลไกภายใน ต้องอาศัยความร่วมมือแก้ปัญหาร่วมกัน

“มีบางคนไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางเรื่องหากตัดสินใจบนความขัดแย้ง อาจจะเดินต่อไปไม่ได้ และกฎหมายบางฉบับก็จำเป็นที่จะต้องนำมาแก้ปัญหาระยะยาว หรือกฎหมายบางอย่างก็ต้องผ่อนผัน หรือใช้กฎหมายพิเศษแก้ปัญหา เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย