การเผยแพร่ผลไม้ไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์

บางลำพูน 10,000 ตันจะถูกส่งไปยังประเทศจีนภายใต้ข้อตกลงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Tmall ของอาลีบาบากรุ๊ป กรมการค้าภายในลงนามในบันทึกข้อตกลงกับตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมสำหรับการจัดส่งภายในสองเดือน กรมยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยและกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดหาลำไยให้กับตลาดในประเทศคาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ประมาณ 500 ตัน

นายบุญญรัตน์กัลยานิตย์อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าข้อตกลงกับทาง Tmall จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถขยายยอดขายไปยังตลาดต่างประเทศได้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจกรมฯ จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดหาลำไยให้กับตลาดจีนเป็นเวลาสองเดือน นอกจากนี้ยังมีการหารือกับ JD.com ผู้จัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซยักษ์อีกรายหนึ่งในการเผยแพร่ผลไม้ไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ บริษัท ฯ สู่ตลาดต่างประเทศ