การสู้รบเพื่อสมรสฝ่ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ในการสู้รบเพื่อสมรสการสมรสฝ่ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน LGBTQI ได้ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแบบสามขาเพื่อให้ได้รับร่างพินัยกรรมเพื่อชีวิตฉบับปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแต่งงานเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน นายคีระโชคเกษมวงศ์จิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวในวันนี้ว่าทางมูลนิธิไลฟ์พาร์ทเนอร์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

จากคณะรัฐมนตรีและได้ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่ารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกเปิดเผยก็ตามนายเกิร์ลโชเคกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาร่างและส่งคืนให้กับคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนก่อนที่จะไปสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ