การจัดฟัน เรื่องควรทราบก่อนตัดสินใจ

การจัดฟันนั้นนับได้ว่าเป็นกระบวนการการรักษาอย่างหนึ่งที่สำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การจัดฟันนับได้ว่ามีส่วนช่วยให้ฟันนั้นมีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เมื่อกล่าวถึงส่วนประกอบทางกายวิภาคศาสตร์ของฟัน จะพบว่าองค์ประกอบของฟันนั้นโดยปกติจะมีจำนวนฟันเเท้อยู่ที่ 32 ซี่ ในส่วนของฟันมีส่วนประกอบของเนื้อฟัน คอฟัน และส่วนของรากฟัน ผิวชั้นนอกของฟันประกอบไปด้วยสารเคลือบฟันที่ช่วยปกป้องการถูกทำลายของฟัน การที่คนเรานั้นมีการดูแลฟันได้ดี จะช่วยลดการเกิดปัญหาภายในช่องปากและฟันได้ ปัจจุบันมีวิธีการแก้ไขเรื่องปัญหาในช่องปาก ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อย

คือ ปัญหาฟันที่ไม่เป็นระเบียบหรือผิดรูป ทำให้เกิดปัญหาการเบียดเนื้อฟัน เหงือก เกิดปัญหาในช่องปากเรื้อรังตามมาได้

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าข้อบ่งชี้ในการจัดฟันนั้นประการสำคัญ คือ เพื่อความสวยงามและการที่มีสุขภาพที่ดีภายในช่องปากควบคู่กันไป การจัดฟันนั้นเป็นการทำให้รูปแบบของฟันได้รูป เนื่องจากผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันเกเเละมีการซ้อนทับกัน ทำให้เกิดปัญหาด้านช่องปาก ฟันเเละเหงือก อาจทำให้เกิดฟันผุได้
การจัดฟันนั้นมีหลากหลายวิธี โดยแพทย์จะพิจารณาการจัดฟันขึ้นอยู่กับสุขภาพของช่องปากและฟัน การตกลงเลือกวิธีการระหว่างผู้จัดฟันเเละทันตเเพทย์ตามข้อดีข้อเสียจากวิธีการต่างๆ รวมทั้งปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การจัดฟันนั้นมีหลากหลายวิธี มีดังต่อไปนี้

–วิธีการจัดฟันแบบ METAL
เป็นวิธีการจัดฟันแบบติดโลหะด้านนอก ที่เรียกชื่อเต็มว่า Metal Bracket Orthodontic (Braces) นับได้ว่าเป็นวิธีที่มีความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการจัดฟันเเละเป็นวิธีที่มีการใช้งานมากที่สุด โดยมีโลหะที่แข็งแรงที่เรียกว่า Bracket ในการติดกับผิวฟันด้านนอก ผ่านลวดที่ยึดติดกับเครื่องมือ Bracket เเล้วเเพทย์จะทำการใส่ยาง เพื่อที่จะยึดในส่วนของฟันเเต่ละซี่ ให้มีการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางเเละตำเเหน่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เเต่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนยางที่ยึดกับฟันเเต่ละซี่ทุกๆเดือน เพื่อเป็นการคงสภาพของการเคลื่อนของฟันและเป็นการกำหนดทิศทางของฟันในแต่ละส่วนเพื่อให้ฟันนั้นสามารถที่จะเข้ารูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เร็วมากยิ่งขึ้น ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยางจะมีอาการปวดมากน้อยแตกต่างกันออกไป แต่ข้อดีของ การดูแลรักษาฟันและความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟัน คือ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากอยู่ภายนอกของตัวฟัน

– วิธีการจัดฟันแบบ DAMON
เป็นรูปแบบการจัดฟันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ในการจัดฟันแบบโลหะกึ่งใส ส่วนประกอบของ Damon Bracket Othodontic (Braces) คือ เครื่องมือการจัดฟันที่มีความพิเศษกว่าวิธีการแบบธรรมดาทั่วไป เนื่องจากการที่จัดฟันด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ฟันมีการเคลื่อนสู่ตำเเหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือ DAMON ที่สามารถใช้ได้ยาวนาน ทำให้ผู้ที่จัดฟันไม่ต้องเปลี่ยนยางทุกๆเดือน อันเนื่องจากข้อเสียของการเสื่อมสภาพของยางที่ใช้ดึงฟันในวิธีการปกติ โดยวิธี DAMON มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟัน

– วิธีการจัดฟันแบบ INVISALIGN
นับว่าเป็นการจัดฟันแบบใสที่เป็นนวัตกรรมการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของวัสดุที่มี ลักษณะที่โปร่งใส เป็นการจัดฟันที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ติดบริเวณฟันมากนัก โดยวิธี INVISALIGN จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการจัดฟันเป็นระยะๆ โดยก่อนการจัดฟันจะมีการออกเเบบในเรื่องของเครื่องมือจัดฟันให้มีความใกล้เคียงและเหมาะสมกับผู้จัดฟันให้มากที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดฟันโดยเฉพาะ

– วิธีการจัดฟันแบบ Lingual Orthodontic (Braces)
เป็นการจัดฟันแบบมีอุปกรณ์ติดอยู่ด้านใน เป็นการจัดฟันที่ผู้อื่นนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปแบบการจัดฟันได้เลย จึงทำให้ไม่เป็นที่สังเกตได้อย่างเด่นชัด แต่วิธีการจัดฟันแบบ Lingual Orthodontic นับเป็นวิธีที่ยาก เนื่องจากต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่พิเศษ เพื่อทำการยึดติดที่บริเวณด้านในของฟันที่เป็นบริเวณที่แคบและยุ่งยาก เพื่อช่วยให้เครื่องมือเกิดความคงทนเเละสามรถที่จะจัดฟันได้ประสบผลสำเร็จ กระบวนการในการติดเครื่องมือในการจัดฟันนั้นยากกว่าทำให้การจัดฟันเมื่อเทียบกับวิธีการปกติ เเละการจัดฟันวิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า รวมทั้งใช้ระยะเวลานานกว่า ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตด้านการจัดฟันเฉพาะทาง

Credit https://www.idolsmiledental.com/ดัดฟันบางนา/